Inzamelen zwerfvuil Bedrijventreinen Zelhem 9 november 2020

In juli 2019 is de stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Zelhem opgericht. Met financiering vanuit het ondernemersfonds worden activiteiten uitgevoerd, die bijdragen aan de (beeld)kwaliteit van het Industriepark, Het Blek, de Hoge Voort en de Vinkenkamp.

Op 2 november jl. is gestart met een grote zwerfvuilactie over de vier bedrijventerreinen. In de weken erna wordt iedere week een ronde op een bedrijventerrein uitgevoerd. Daarna wordt de actie geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over een structureel vervolg van de dienst. De werkzaam-heden worden uitgevoerd door Meesterwerk Werkprojecten uit Zelhem.

Parkmanagement Zelhem verwacht met deze activiteit bij te dragen aan een prettig en veilige omgeving voor ondernemers, hun medewerkers en bezoekers en daarmee het ondernemersklimaat op bedrijventerreinen in Zelhem.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Cor Dales, bestuurslid stichting Parkmanagement Zelhem via telefoonnummer 06 – 20 54 45 90.