MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met haar werkgelegenheidsprojecten en het partnership met haar opdrachtgevers probeert Meesterwerk inhoud te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Sociaal Ondernemerschap.

Meesterwerk maakt zich druk over mensen en werk. Doelstelling van Meesterwerk is om kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar regulier werk. Daar hebben we de bedrijven en de werkgevers hard bij nodig. Meesterwerk probeert hen te ontzorgen. In de praktijk zijn bedrijven wel genegen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO) of om sociaal ondernemerschap uit te dragen doch dan moet het wel goed gefaciliteerd worden.

Dit is nadrukkelijk de rol die Meesterwerk wil spelen:

• Bedrijven ontzorgen en randvoorwaarden creëren zodat zij sociaal kunnen ondernemen;
• Projecten opzetten die doelgroepers richting de arbeidsmarkt brengen;

Meesterwerk is actief bezig met MVO en sociaal ondernemen en daarom zijn we lid van:
• De Raad van Betekenis van de Betekeniseconomie
• Het MVO-platform van AssenvoorAssen

In de wereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden verschillende termen gebruikt.

MVO
De afkorting MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van de impact op mens en milieu en een goede balans zoekt tussen people, planet en profit. Termen als duurzaamheid, circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s. Als vergrotende trap kan MVO ook nieuwe kansen, diensten of producten creëren.

Sociaal ondernemerschap
Ondernemen met een maatschappelijk missie, dat is sociaal ondernemen. Als sociaal ondernemer heb je, net als elke andere ondernemer, een product of dienst met een verdienmodel. Het grote verschil is dat geld verdienen niet het hoofddoel is. Dat is namelijk maatschappelijke meerwaarde creëren.

SROI
“Social Return On Investment (SROI) is het meten van de sociale maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven kunnen bij een aanbesteding een SROI-verplichting hebben. Deze verplichting bestaat uit een minimale investering van 5% in het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”.

Inclusief werkgeverschap
Inclusief werkgeverschap betekent dat een organisatie een werksfeer creëert waarin het talent van iedereen wordt gezien en benut. Een cultuur waarin iedereen telt, en iedereen met zijn eigen perspectief op waarde wordt geschat en ingezet.