Meesterwerk als smeerolie binnen projecten Meesterwerk als smeerolie

Meesterwerk werkt als Haarlemmer olie bij de opzet en uitvoering van werkgelegenheidsprojecten.
In het voortraject bedenkt Meesterwerk concepten, brengt de juiste partners samen en vraagt, indien nodig, aanvullende subsidies aan.
Meesterwerk voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en neemt het voortouw om goede resultaten te realiseren. Hierbij spelen projectcoördinatie en intensieve begeleiding een belangrijke rol.