Iconen Meesterwerk Uitleg iconen Meesterwerk

Brug:
Meesterwerk verbind de uitkerende instanties en het bedrijfsleven. Meesterwerk heeft een groot aantal opdrachtgevers bij de uitkerende instanties (UWV en gemeenten) en slaat een brug naar haar netwerk in het bedrijfsleven in Noordoost Nederland (Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek).

Kruiwagen:
Voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt is Meesterwerk de kruiwagen naar werk. Bij Meesterwerk heeft men de mogelijkheid om werkervaring op te doen middels stages en proefplaatsingen. In de trajecten bij Meesterwerk kan men zich ook verder ontwikkelen door het volgen van scholingstrajecten zoals: NL op de Werkvloer, MBI 1 opleidingen, VCA, Heftruckopleiding.
Bij goed functioneren zal Meesterwerk de kandidaten ook op contract nemen en zal meesterwerk Werkprojecten optreden als werkgever voor de kandidaten.
Dit alles om het uiteindelijke doel te realiseren: doorstromen naar een reguliere baan.

Oliekannetje:
Meesterwerk werkt als Haarlemmer olie bij de opzet en uitvoering van werkgelegenheidsprojecten.
In het voortraject bedenkt Meesterwerk concepten, brengt de juiste partners samen en vraagt, indien nodig, aanvullende subsidies aan.
Meesterwerk voelt zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten en neemt het voortouw om goede resultaten te realiseren. Hierbij spelen projectcoördinatie en intensieve begeleiding een belangrijke rol.

Vinkje:
Met haar werkgelegenheidsprojecten en het partnership met haar opdrachtgevers probeert Meesterwerk inhoud te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Sociaal Ondernemerschap.